"บัวบ้า (Crazy Lotus)" ภาพยนตร์ไทยคว้ารางวัล "Tiger Short Award" ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติรอตเตอร์ดัม

"บัวบ้า (Crazy Lotus)" ภาพยนตร์ไทยคว้ารางวัล "Tiger Short Award" ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติรอตเตอร์ดัม

DATE 9 ม.ค. 2024
 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ มีมติในที่ประชุม ครั้งที่ 1/2567 “เห็นชอบ” อนุมัติงบประมาณสนับสนุนภาพยนตร์ไทยเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ 3 เทศกาลใหญ่

โดยเทศกาลภาพยนตร์แรก คือ “International Film Festival Rotterdam (IFFR)” ซึ่งเริ่มเมื่อวันที่ 25 มกราคม และสิ้นสุดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

โดยมีภาพยนตร์ไทยได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเทศกาลทั้งหมด 5 เรื่องด้วยกัน

  1. แดนสาป (The Cursed Land) – กำกับโดย ภาณุ อารี
  2. เพื่อน(ไม่)สนิท (Not Friends) – กำกับโดย อัตตา เหมวดี
  3. บัวบ้า (Crazy Lotus) – กำกับโดย นวีน นพคุณ
  4. มันดาลา (Rivulet of Universe) – กำกับโดย พสธร วัชรพาณิชย์
  5. ดงรกชัฏ (Spirits of the Black Leaves) – กำกับโดย ทวีโชค ผสม

ซึ่ง “บัวบ้า (Crazy Lotus)” สามารถคว้ารางวัลภาพยนตร์สั้น “Tiger Short Award” มาได้ในครั้งนี้ นับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จจากความร่วมมือของรัฐบาลกับเอกชน ที่พยายามสนับสนุนภาพยนตร์ไทยให้ไปสู่สายตาคนทั้งโลก

Tags: film